VEILIGHEIDS INSTRUCTIE LEES DEZE HANDLEIDING VOORDAT JE JE URBMOB IN GEBRUIKT STELT

Het is ten zeerste aan te raden om je eerste UrbMob E-scooter ervaring met een vriend te starten. Het hebben van een helpende hand tijdens het eerste gebruik zal uw vertrouwen verhogen en u helpen wennen aan uw UrbMob E-scooter.

Draag daarnaast altijd de juiste veiligheidsuitrusting voordat u gaat beginnen. Lees voor het rijden de gebruikershandleiding zorgvuldig en volg alle veiligheidsmaatregelen. Oneigenlijk gebruik van dit product kan leiden tot materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en/of de dood

• Draag alsjeblieft altijd een helm en beschermende knie & elleboog pads;

• Rijd niet op de drukke plaatsen;

• Rijd niet op natte en/of ijzige ondergrond;

• We raden kinderen onder de 12jaar niet aan om er mee te rijden;

• Niet rijden als de temperatuur onder -1° is door bevroren (gladde) wegen;

• UrbMob & PRO-mounts zijn NIET verantwoordelijk voor schade of persoonlijke schade veroorzaakt door het gebruik van de UrbMob mobiliteitsproducten

• Als u zich in de tegenovergestelde richting beweegt, houdt u zich aan de rechterkant en reduceer snelheid.

• U moet begrijpen dat als u op een E-scooter rijdt in een openbare plaats, u moet voldoen aan alle aanbevelingen voor veiligheid.

Vergeet ook niet dat er een mogelijkheid van botsing is.

Als gevolg van overtreding van de verkeersregels voor voetgangers of voertuigen is er ook een risico van letsel, als gevolg van onjuiste werking van de E-scooter.

Net als bij andere typen voertuigen, hoe hoger de snelheid van deze E-scooter, hoe langer de remweg is. Op een vlakke weg noodremmen kan leiden tot het slippen van je E-scooter, verlies van evenwicht en zelfs vallen kunnen het gevolg zijn.

Daarom moet je tijdens het rijden op je Escooter waakzaam zijn en je aan een passende snelheid houden. Houd een veilige afstand tot voetgangers en/of andere voertuigen. Rijden op onbekend terrein, houd waakzaamheid & passende snelheid.

• Gelieve de landelijke verkeersregels strikt te volgen en ook strikt houden aan de regels die in de instructies en veiligheidsaanbevelingen staan. Overtreding van de bovenstaande regels kan leiden tot financiële kosten, persoonlijk letsel, het optreden van verkeersongevallen, juridische geschillen, conflicten en andere onaangename situaties. UrbMob van PROmounts dragen geen (in)directe aansprakelijkheid ten gevolgen van het overtreden van deze voorschriften.

• Tijdens het rijden op uw E-scooter respecteert u de rechten van voetgangers. Maak ze niet bang, vooral kinderen niet. Als u in dezelfde richting met voetgangers rijdt probeer deze zoveel mogelijk aan de linkerkant te houden.

• Om persoonlijk letsel te voorkomen dient u uw E-scooter niet uit te lenen aan anderen die niet weten hoe de E-scooter te berijden. Voordat u uw E-scooter uitleent geef deze persoon eerst een training in hoe de UrbMob te gebruiken en leer hem/haar dat ze de juiste veiligheidsuitrusting moet dragen en veiligheids-voorschriften in acht moeten nemen, zoals een helm & knie/elleboog beschermers.

• Gelieve je UrbMob E-scooter zorgvuldig te inspecteren voor elk gebruik. Als u gehavende onderdelen vindt, de levensduur van de batterij duidelijk is afgenomen, banden lucht lekken of er tekenen zijn van overmatige slijtage, on karakteristieke geluiden bij het rijden of andere abnormale symptomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de E- scooter, rijd er dan niet mee!